1. místo, návrh č. 15

Autor: MgA. Josef Faltus
Průvodní zprávaHodnocení poroty
Hodnocení předností: Návrh se vyznačuje jasnou, silnou myšlenkou s obecnou platností nekonvenčním básnivým textem, lapidárním a vskutku soudobým výtvarným výrazem, odpovídající intimitě okolního prostoru. Nedořešeným problémem je velikost pomníku a pojetí jeho figurativní složky (ptáček), která je co do výmluvnosti poněkud diskutabilní. Porota jednomyslně rozhodla o udělení 1. místa.Výhrada: Účinek snižují sloupy na ochranu proti automobilům.

3. místo, návrh č. 4

Autoři: MgA. Pavla Kačírková, Ing. Arch. Tomáš Růžička
Spolupracovali: Bc. Adéla Varmužová, Bc. et Bc. Michal Doležel
Průvodní zpráva


Hodnocení poroty
Hodnocení: Tento kultivovaný návrh konceptuálního typu pracuje s jednoduchou symbolikou, když prostor náměstí pokrývá pravidelným rastrem tvořeným „hroty“. Vzniká silný, znepokojivý dojem z abstraktní formy vyjadřující tragiku osudu Milady Horákové. Porota uděluje třetí místo. Výhrada: Problémem může být údržba, pohyb osob v prostoru náměstí a nebezpečí úrazu. Porotě se nelíbí ani stylizované logo, které připomíná spíše reklamu.

3. místo, návrh č. 5

Autoři: MgA. Jan Kovářík, Architekt DI Jan Proksa
Průvodní zpráva


Hodnocení poroty
Navrhovatel zvolil snadno pochopitelný symbol bílé lilie zpracovaný v podstatě realistickým způsobem. Ačkoliv tento symbol připadal porotě zprvu banální, později mu přiznala širší platnost a nezpochybnitelnou sílu. Pomník, který velikostí a umístěním doplňuje dvojici stromů, je výrazný a srozumitelný, aniž je v rozporu s prostorem Pětikostelního náměstí, které by mělo být očištěno od rušivých prvků (sloupky s řetězy a dopravní značky). Proto mu porota udělila třetí místo.

 

Návrhy, které dle hodnocení poroty postoupily do druhé fáze

 

Návrh č. 1

Autoři: Ladislav Sorokáč, Ondřej Tuček
Průvodní zpráva

Hodnocení poroty
Návrh pracující s jednoduchou, byť trochu zprofanovanou symbolikou „slzy“. Kompozičně i výtvarně je zpracován profesionálně otázkou je viditelnost plastiky mezi stromy (na fotografiích je zachycen „zimní stav“, kdy jsou stromy bez listí). Otázkou je i vhodnost navrženého materiálu – hliník. Návrh postoupil do 2. fáze.

Návrh č. 9

Autoři: MgA. Petr Holub, Ing. arch. Lukáš Holub
Průvodní zpráva


Hodnocení poroty
Zajímavé využití portrétního reliéfu v tomto měřítku, ale plastika –reliéf není z hlediska sochařského dobře zvládnuta. Není dořešen prostor kolem pomníku (zábradlí, okraj chodníku). Návrh postoupil do 2. fáze.

Návrh č. 12

Autoři: ARN studio spol., s.r.o. – Ing. arch. Jiří Krejčík, Ing. arch. Michal Krejčík, akad. Soch. Petr Novák
Spolupracovala: Ing. Katuše Krejčíková
Průvodní zpráva


Hodnocení poroty
Sousoší uvažováno v názoru funerální plastiky z padesátých let. Sokl ve stylu art deco. Porota ocenila dobré měřítko.

Návrh č. 18

Autoři: Ing. arch. Mgr. Art. Petr Hudač, Ing. arch. Pavlína Kolcunová
Průvodní zpráva

Hodnocení poroty
Návrh přináší výtvarně-architektonický koncept, který vědomě pracuje s plochou a terénem náměstí. Předložené ztvárnění, které v zákresu do fotografie působí přesvědčivým dojmem má dle mínění poroty zásadní nedostatek ve volbě konkrétního provedení: zvednutá část náměstí, která tvoří vlastní pomník, je pojata jako dutá vana se stěnami z kortenového plechu napuštěná vodou, což není ze zákresu zcela patrné. Pomník tak ztrácí lapidárnost, sílu, ale též praktičnost, které by zvednutá platforma přinesla, kdyby byla pojata jako plný, např. betonový, monolit.

Návrh č. 20

Autoři: Ing. Mgr. Akad. arch. Ivo Kraml, Ing. arch. Bc.A Květa Čulejová
Průvodní zpráva


Hodnocení poroty
Návrh je na velmi dobré výtvarné úrovni. Interpretuje však požadované téma příliš zlehčující formou. Nedostatek návrhu je zjevná konstruktivní nestabilita navržených výtvarných prvků.

 

Návrhy, které byly porotou hodnoceny v první fázi

 

Hodnocení poroty
Návrhy podávají výmluvné svědectví o schopnostech dnešních umělců, pokud jde o plnění úkolů monumentálních, které jsou nedostatečné, zejména jestliže se chtějí vyjádřit sochařsky a figurativně. Téměř ve všech návrzích se projevil odvrat od narativnosti a patetičnosti a tíhnutí k výrazu civilnímu. Přitom autoři často používali prostředků v podstatě scénografických, a když jim šlo o symboličnost, sahali po konkrétních jen málo sochařsky upravených předmětech, například, hned v několika případech, po zábradlí, u jakého při soudním přelíčení stojí vyslýchané osoby. Některé návrhy jsou ryze architektonické a jejich nejčastější slabinou je necitlivý poměr k okolnímu prostoru a nejasný vztah k ideové stránce pomníku, a tedy malá pochopitelnost.

Návrh č. 2

Autor: Ing. arch. Michala Malánová
Průvodní zpráva


Návrh č. 3

Autor: MgA. Kateřina Tichá
Průvodní zpráva

Návrh č. 6

Autor: Barbora Veselá
Spolupráce: Vavřinec Veselý
Průvodní zpráva


Návrh č. 7

Autoři: Ing. Martina Havlová, Bc. Eliška Pomyjová, Ing. Radek Prokeš
Průvodní zpráva

Návrh č. 8

Autor: MgA. Martin Kocourek
Průvodní zpráva

Návrh č. 10

Autor: Dipl. arch. Elan Neuman Fessler
Průvodní zpráva

Návrh č. 11

Autoři: MgA. David Moješčík, MgA. Michal Šmeral, Ing. arch. Pavel Malina
Průvodní zpráva


Návrh č. 13

Autoři: Akad. Soch. Michal Bouzek, Ing. arch. Lukáš Mrázik, Ing. arch. Petr Bouřil
Spolupráce: Lucie Crocro
Průvodní zpráva


Návrh č. 14

Autoři: H3T architekti – Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek
Průvodní zpráva

Návrh č. 16

Autor: Marie Eliášová
Průvodní zpráva

Návrh č. 17

Autoři: Ing. arch. Karolína Štědrá, Mgr. A. Ondřej Štědrý
Průvodní zpráva


Návrh č. 19

Autoři: Ing. arch. Václav Kocián, MgA. Natálie Chalcarzová
Spolupr·ce: Ing. Jakub Sekula, Ing. arch. Stanislav Šimoníček, Michal Bělovský, Zuzana Řeháčková, Ing. arch. Michal Kotlas
Průvodní zpráva

Návrh č. 21

Autor: Ing. arch. Jakub Řídký, Ing. arch. Vojtěch Jeřábek, Ing. arch. Jan Ptáček
Průvodní zpráva

Návrh č. 22

Autor: Matěj Špaček
Průvodní zpráva

Protokol soutěže