Administrativní kancelář:
Národní 9, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Jitka Bayerová, asist. MUDr. Martina Jana Stránského

tel.: 222 075 101
fax: 224 215 059

e-mail: bayerova@mjs.narodni.cz

Právní záležitosti:
Lidická 57, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: JUDr. Milan Vašíček

tel.: 541 212 872
fax: 541 213 156

e-mail: vasicek@vfh.cz