Nadační fond Stránský (NFS) se zabývá podporou občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem výstavby Pomníku dr. Milady Horákové akad. sochaře Josefa Faltuse, který byl slavnostně odhalen 16. listopadu 2015 na tzv. Pětikostelním náměstí na konci Sněmovní ulice v Praze 1.

Nadační fond Stránský založil MUDr. Martin Jan Stránský (www.narodni.cz), je pojmenován po jeho dědečkovi Jaroslavu Stránském (1884-1973), významném prvorepublikovém i poválečném politikovi, novináři a právníkovi. Jaroslav Stránský(1884-1973) vystudoval právo v Praze v roce 1907. Poté převzal vedení Lidových novin, které založil jeho otec Adolf Stránský. Vytvořil z nich nejprestižnější deník první republiky. Ve 20. a 30. letech působil Jaroslav Stránský jako docent trestního práva. Po 2. světové válce, 5. 6. 1945, byl jmenován řádným profesorem trestního práva na Masarykově univerzitě v Brně.

Jaroslav Stránský vždy kladl důraz na zájmy a prospěch našeho státu a na práva občanů. Tomu přikládal mnohem větší význam než prospěchu politických stran, jejichž byl členem. Byl poslancem Revolučního národního shromáždění a Národního shromáždění ČSR za Československou národní demokracii. Podílel se na vzniku první české ústavy, byl předsedou Národní strany práce a v letech 1945 až 1948 místopředsedou vlády v exilu, po 2. světové válce se stal ministrem spravedlnosti a pak školství a osvěty. 28. října 1991 byl Jaroslavu Stránskému udělen Řád T. G. Masaryka II. stupně.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017