Do architektonicko-výtvarné soutěže O návrh poníku dr. Milady Horákové se přihlásilo 23 návrhů, které posuzovala devítičlenná odborná porota. Vítězný návrh akad. Sochaře MgA. Josefa Faltuse byl veřejnosti představen . listopadu 2014. „Datum 17. listopadu jsme pro slavnostní vyhlášení výsledků soutěže nevybrali náhodou. Čtvrt století po revoluci jsme se ocitli v době, která se nám nezdá příliš dobrá. To koneckonců potvrzuje markantní kontrast mezi současným prezidentem a tím prvním. Hledáme znovu svou identitu a v této souvislosti nabývá symbol dr. Milady Horákové, která se nebála hrdě hlásit k národní svobodě a bojovala se stejným nasazením proti nacismu i proti komunismu, na důležitosti,“uvedl MUDr. Martin Jan Stránský, předseda Nadačního fondu Stránský, a dodal: „Proto bude Milada Horáková stát právě ve Sněmovní ulici jako připomínka pravého češství všem politikům, kteří nemalou měrou rozhodují o našem osudu.“

Výstavba pomníku byla pod záštitou tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana zahájena 22. října 2015 a 16. listopadu 2015 jej pak slavnostně odhalili MUDr. Martin Jan Stránský, předseda správní rady Nadačního fondu Stránskýa iniciátor projektu, starosta Městské části Praha 1 Oldřich Lomecký, náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková, předseda poroty architektonicko-výtvarné Soutěže o pomník dr. Milady Horákové PhDr. Jaromír Zemina. Slavnostního odhalení se za krajany z USA zúčastnila i dcera Milady Horákové Jana Kánská. Na výstavbu pomníku přispěla především veřejnost sbírkou na transparetním účtu, část financí poskytli i američtí krajané. Finančně realizaci pomníku podpořil i matematik a sociální inovátor Karel Janeček.

„Milada Horáková patří zcela nepochybně k symbolům národní hrdosti. Její neochvějná morálka a duchovní síla je vzorem pro každou generaci Čechů – nikdy bychom na ni neměli zapomenout. V tomto smyslu považuji za více než vhodné umístění pomníku v sousedství parlamentu, v němž se ve velké míře uskutečňují rozhodnutí ovlivňující současné i budoucí dějiny českého národa. Jsem proto rád, že Nadační fond Stránský nabídl Městské části Praha 1 pomník jako dar, který jsme přijali,“ konstatoval starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Vítězný návrh akad. sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála Milada Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek. „Ten ptáček je Milada Horáková. Změnila se v něj a odlétá za svobodou. Je to silně symbolické,“ popsal Josef Faltus podobu pomníku. Pult stojí na desce, na níž jsou slova Milady Horákové, které napsala ve svém posledním dopise před popravou.

Text soutěžních podmínek

Prohlášení regulérnosti ČK

Katalog všech přihlášených návrhů