Nadační fond Stránský připravil soudní spor, v němž se pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) domáhali léčby, kterou jim jak nemocnice, tak i zdravotní pojišťovna odmítaly. A to i přesto, že ostatním pacientům s identickým klinickým profilem byla léčba hrazena. Po zveřejnění žaloby oznámila pojišťovna, že léčbu uhradí. Tento klíčový spor (tisková zpráva) umožňuje nejen všem pacientům s RS přístup k tzv. „standardní péči“, ale slouží jako precedens i pro všechny pacienty v České republice, kterým byla odmítnuta běžně uznávaná a zavedená péče z důvodu nehrazení pojišťovnou.

NFS úspěšně vyhrál dlouhý spor s MZ ČR, který souvisel s neochotou MZ (paní Součkové) vydat informace týkající se kauzy Diag Human.

NFS získal podporu senátorů, kteří podepsali jím vypracovanou žalobu k Ústavnímu soudu České republiky týkající se protiústavnosti povinného členství v České lékařské komoře. Ústavní soud žádosti nevyhověl.

NFS vyhrál spor, který potvrdil, že revizní lékaři zdravotní pojišťovny (v tomto případě VZP) nemají právo vstupu do prostor nesmluvního zdravotnického zařízení za účelem kontroly údajů o pacientech.

NFS vyhrál spor u Nejvyššího správního soudu ve věci informační povinnosti zdravotních pojišťoven VZP a Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Ty tak musí od roku zveřejňovat veškeré informace o své činnosti včetně informací o úhradách. Tento rozsudek měl ve své době výrazný protikorupční efekt.

NFS vyhrál spor s lékárnou, v němž bylo rozhodnuto, že lékárny nemohou požadovat po lékařích peníze za předepsané léky, které jim zdravotní pojišťovna neuhradí, protože neuzná poskytnutou péči jako nutnou a neodkladnou. Úhradu musí provést přímo pacient. To platí i v případě, že lékař na receptu nevyznačil příslušný kód. Ve stejném duchu vede NFS aktivity proti lékárnám, které neuznávají, že recepty za tzv. „nutnou a neodkladnou péči“ nesmí hradit pacient, ale příslušná pojišťovna.

Podněty z oblasti zdravotnického práva řeší od října 2014 Kancelář Ombudsmana pro zdraví.

Další aktivity

NFS, a od roku 2015 Kancelář Ombudsmana pro zdraví, organizuje společně se spolkem studentů práv a mladých právníků ELSA Praha soutěž ve zdravotnickém právu O cenu profesora Jaroslava Stránského.

NFS nabízí mladým koncipientům a studentům práv získávání zkušeností začleněním do týmů, které připravují, podávají a sledují soudní spor a proces. Odborný růst studentů právnických fakult na území České republiky NFS dále podporuje prostřednictvím jejich zapojení do činnosti nadačního fondu.