ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ O NÁVRH POMNÍKU DR. MILADY HORÁKOVÉTiskové zprávy

Text soutěžních podmínek

Prohlášení regulérnosti ČKA

Soutěžní podklady

Dotazy soutěžících a odpovědi

Odpovědi na dotazy soutěžících jsou průběžně vyřizovány v termínech 15.7.2014, 30.7.2014 a 15.8.2014.
Na pozdější dotazy nebude brán zřetel.


Chci se zeptat jestli já jako jeden autor mohu odevzdat dva návrhy. Preferujete nějaký styl více?
Autor, 2.7.2014

K Vašemu dotazu sdělujeme, že účastník soutěže nemůže podat variantní návrh a jeho výběr je zcela na autorovi.
Porota soutěže, 15.7.2014


Chci se zeptat, jestli bude cena určovat vítěze. Mám dojem, že není dostatek finančních prostředků, když není zveřejněn strop rozpočtu. Mohu vědět, do jaké výše je pro vás cena pomníku akceptovatelná.
Autor, 2.7.2014

Výše investičních nákladů není předem stanovena. Je ponecháno na zodpovědnosti autora, jak k této problematice přistoupí. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za deklarovanou cenu. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k investičním a provozním nákladům rozumným a přiměřeným významu díla. Posouzení ekonomického hlediska návrhů je výlučnou kompetencí poroty jako jedno ze tří hodnotících kritérií a bude posuzováno vždy ve vztahu k ostatním kritériím.
Porota soutěže, 15.7.2014


Konto pro pomník
Vyzýváme každého skutečného Čecha, Češku či organizace, které v naší zemi působí, aby nám pomohli finančním příspěvkem vybudovat skutečně čestnou připomínku lidské odvahy, morálky a národní hrdosti – právě tyto atributy bychom si totiž v dnešní době měli jako národ více a více uvědomovat.

Transparentní účet č.: 8123455001/5500

Všem přispěvovatelům předem děkujeme.

Výpis pohybů na transparentním účtu


Fotogalerie ze slavnostního odhalení pomníku dr. Milady Horákové 16.11. 2015

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 17. 11. 2014

Katalog všech přihlášených návrhů