Nadační fond Stránský (NFS) se zabývá podporou občanských práv a zpracováním a podporou právních analýz a z nich vyplývajících z hlediska obecného zájmu žádoucích aplikací práva. V této souvislosti také podává podněty příslušným orgánům. Kromě toho je též zřizovatelem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, centra pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a zdravotnickým pracovníkům.

NFS je iniciátorem a realizátorem výstavby pomníku dr. Milady Horákové. Pomník, jehož autorem je vítěz loňské architektonicko-výtvarné soutěže akad. sochař Josef Faltus bude slavnostně odhalen 16. listopadu 2015 na tzv. Pětikostelním náměstí na konci Sněmovní ulice v Praze 1. Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku zřídil Nadační fond Stránský speciální transparentní konto 8123455001/5500, výši prostředků a svůj vklad si může každý zkontrolovat, kliknete-li sem. Každý dárce, který se Nadačnímu fondu Stránský přihlásí písemně na adrese Nadační fond Stránský, Národní 11, 110 Praha 1 nebo e-mailem na adrese recepce@mjs.narodni.cz, získá originální certifikát potvrzující jeho podíl na výstavbě pomníku.

Nadační fond Stránský založil MUDr. Martin Stránský (www.narodni.cz), je pojmenován po jeho dědečkovi Jaroslavu Stránském (1884-1973), významném prvorepublikovém i poválečném politikovi, novináři a právníkovi. Jaroslav Stránský (1884-1973) vystudoval právo v Praze v roce 1907. Poté převzal vedení Lidových novin, které založil jeho otec Adolf Stránský. Vytvořil z nich nejprestižnější deník první republiky. Ve 20. a 30. letech působil Jaroslav Stránský jako docent trestního práva. Po 2. světové válce, 5. 6. 1945, byl jmenován řádným profesorem trestního práva na Masarykově univerzitě v Brně.

Jaroslav Stránský vždy kladl důraz na zájmy a prospěch našeho státu a na práva občanů. Tomu přikládal mnohem větší význam než prospěchu politických stran, jejichž byl členem. Byl poslancem Revolučního národního shromáždění a Národního shromáždění ČSR za Československou národní demokracii. Podílel se na vzniku první české ústavy, byl předsedou Národní strany práce a v letech 1945 až 1948 místopředsedou vlády v exilu, po 2. světové válce se stal ministrem spravedlnosti a pak školství a osvěty. 28. října 1991 byl Jaroslavu Stránskému udělen Řád T. G. Masaryka II. stupně.


Výroční zpráva 2014